25. den měsíce

  1. Dvacátého pátého dne v měsíci se můžete koncentrovat na libovolné předměty podle vlastního výběru, avšak je důležité, abyste měli několik různých koncentrací, které budou tvořit jakýsi soubor. Na základě analýzy podle určitého kritéria spojíte různé objekty tohoto souboru koncentrací do skupin. Například magnetofon a kazetu lze umístit do jedné skupiny, protože se navzájem doplňují, když plní předurčený úkol. Magnetofon a přijímač mohou být spojeny do jedné skupiny, kterou považujete za zboží využívající elektroniku. Jedna skupina může obsahovat objekty stejného typu, například dvě různé knihy. Pokud však berete v úvahu tyto knihy z hlediska jejich obsahu, tyto knihy se mohou objevit v různých skupinách, pokud kombinace skupin bude založena na obsahu. Vidíte, v tomto případě máte naprostou svobodu tvorby.
    Můžete například sedět doma, ohlédnout se kolem sebe a pro tuto koncentraci používat okolní předměty.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1890000;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 012459999.
  3. Pohlížejte na sebe ze svého nitra. Snažte se sebe představit jako svůj odraz. Dívejte se na sebe, jako se díváte na všechny. Dívejte se na sebe, jako se díváte na každého. Dívejte se na sebe tak, jak vidíte větev stromu, lístek rostliny, ranní rosu nebo sníh na parapetu. Uvidíte, že před vámi je vše věčné. Uvidíte, že vy jste věční.

(Text nově revidován 17. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)