30. den měsíce

  1. Tento den provedete první koncentraci na vybudované platformě. Tato koncentrace vytváří základ vaší práce v následujícím měsíci. Je třeba se koncentrovat na harmonii světa. Měli byste ji uvidět, najít ji, radovat se z ní a obdivovat A současně se podivujete tomu, jak Stvořitel mohl stvořit všechno tak dokonale. To znamená, že obdivujete harmonii světa jako výsledek dokonalosti Stvořitele.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1852143;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 185219351.
  3. Princip, na jehož základě vytváříte všechny předchozí dny, může být v tento den základním, neboť v současném letopočtu má únor 29 nebo 28 dní. Tento princip pro třicátý den přechází na první nebo druhý den. Takže toto sjednocení ukazuje věčný koloběh života. Najděte věčnost ve všech předchozích harmonizacích. V tomto jednoduchém příkladu najděte tu samou věčnost, neboť jeden měsíc má 30 dní, další měsíc – únor – 29 dní nebo 28 dní a právě prostřednictvím tohoto jednoho měsíce února máme obyčejné spojení čísla 30 s číslem jedna (2+8=10=1, pozn. překl.) nebo dva (2+9=11=2, pozn. překl.). Spojení čísel různé povahy a původu svědčí o jednotě a společné podstatě všeho.
    Najděte společnou podstatu ve všem, v každém prvku informace, najděte společnou podstatu tam, kde není okamžitě viditelná a najděte ji tam, kde je zřejmá, najdete ji tam, kde je okamžitě viditelná. Uvidíte, pochopíte, pocítíte a stanete se oduševnělými.

(Text nově revidován 19. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)