Doslov

Rád bych měl k daným cvičením ještě jednu poznámku.
Znovu opakuji, že si musíte sami určit počet koncentrací a dobu jejich trvání.
Musíte se také samostatně rozhodovat, který výsledek je v současné době pro vás nejdůležitější, o co byste měli především usilovat.
Chcete-li dospět ke stanovenému výsledku k určitému datu, potom vkládejte tento čas do sestavení cíle a pomocí koncentrace o něj usilujte.
Pamatujte si, že tato cvičení jsou kreativní. Rozvíjejí vás. Pomocí těchto koncentrací budete duchovně růst, a to pro změnu zase vám pomůže provádět všechny tyto koncentrace na vyšší úrovni, což vám zajistí větší rozvoj a tak dále. Je to nekonečný proces.
Dosti rychle objevíte, že se váš život začne měnit příznivým směrem. Chceme-li být přesnějšími, je nutné říci, že to vy sami jste začali vše dělat tak, že postupně začínáte brát řízení svého života do svých rukou.
Tato cvičení přispívají k rozvoji vědomí, k rozvoji událostí vašeho života harmonickým směrem, získáním plnohodnotného zdraví a vytvoření harmonie s tepem vesmíru.