23. den měsíce

  1. Tento den se máte koncentrovat na rozvoj všech prvků reality směrem k realizaci úkolů Boha.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 8154574;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 581974321.
  3. Podívejte se na svět, co je třeba v něm dělat, podívejte se na své každodenní záležitosti, uvědomte si své pocity a podívejte se na ně. Podívejte se, jak jsou vaše pocity spojené s událostmi, proč hledíte dopředu, proč cítíte, proč se vaše záležitosti dějí takovým způsobem a ne jinak. Proč slovo „jinak“ nemůže ve světě existovat, neboť svět je jeden a ve své jedinečnosti je rozmanitý. Proč slovo „jedinečný“ znamená rozmanitost. Pociťte celou podstatu jevů ve své konkrétní činnosti. Podívejte se na tuto činnost ze všech stran. Podívejte se na svůj organismus a obnovte jej jedním okamžikem myšlenky. Podívejte se na své vědomí a učiňte ho schopným vyřešit všechny vaše otázky. Podívejte se na svou duši a uvědomte si, že tam již dávno všechno je.

(Text nově revidován 16. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)