10. den měsíce

 1. Tento den budete cvičit koncentraci, jejíž základ lze vyjádřit takto: koncentrace současně na všechny vámi pojímané objekty vnější reality pouze během jediného impulsu vnímání všech těchto objektů.
  Ladíte se na to, abyste objekty, dostupné vašemu vnímání, současně vnímali pouze jediným okamžikem vnímání. V důsledku takového momentálního vnímání si musíte uvědomit všechny tyto vnější objekty. Tím se rozumí, že v počáteční fázi metody lze získat částečné vnímání informace o všech objektech. Jenom klid. Cílem vaší práce je opravdu maximálně kompletní vnímání všech objektů. Postupně si získáte takové schopnosti.
  Avšak i v počáteční fázi při okamžitém vnímání okolních objektů budete mít alespoň nějaké informace o každém z nich. Například už jen představa o tom, že tyto objekty někde jsou, že existují.
  Obecně řečeno, abyste získali informace o objektu, stačí vám najít potřebný bod koncentrace a naladit se. Poté budete schopni kontaktovat libovolný objekt. Můžete získat přístup do všech oblastí řízení. A jak se při této metodě koncentrace naučíte vnímat současně velký počet objektů, tento postup vám umožní řídit najednou velké množství informací.
  Jako konkrétní příklad mohu uvést následující výsledek této postupu. Předpokládejme, že je před vámi počítač. Poté, co se podíváte na jeho vzhled, budete už vědět, jak počítač ovládat a to, co obecně získáte jeho používáním.
  Výše citovaný typ koncentrace vám umožní získat informace od jakéhokoli objektu, protože pomocí tohoto postupu se naučíte řídit libovolný objekt informace. Přístup k řízení může být jak logický, tak i nepodmíněný, to je na duchovní úrovni.
  Takže jako v prvních cvičeních jsem vám poskytl koncentrace na prvních deset dní v měsíci. Teoreticky byste si mohli najít další koncentrace do konce měsíce sami. To lze provést na základě příčinně-následných souvislostí v oblasti informací. Můžete dále rozvíjet to, co už víte s ohledem na svou práci z hlediska základního řízení. Nicméně budu pokračovat a uvedu další koncentrace, i když jen stručně.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1854312;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 894153210.
 3. Jednota dvou číslic jedničky a nové číslice nula vedlo k tomu, že jste uviděli svět z počátku takový, jako kdyby nula již byla přítomna v číslici jedna. Když se podíváte na jedničku a zvětšíte ji na deset přidáním nuly, provedete činnost. Tedy vaše činnost a skutek podle této zásady by měly být harmonické. Měli byste vidět, že každé vaše konání může významně zvětšit kvantitativně a kvalitativně každý z vašich projevů. Jste projevem světa. Harmonizujte ho s tím, co vidíte. Pečujte o sebe a své myšlenky. Měli byste být tam, kde jste, měli byste být, kde nejste. Měli byste být všude, neboť jste tvůrce a stvořitel. Vaše harmonie musí vést k věčnosti.
  Vzkříšení – to je prvek věčnosti.
  Nesmrtelnost – to je také prvek věčnosti. Měli byste pro sebe nalézt skutečnou věčnost, kde nesmrtelnost a vzkříšení jsou jen konkrétní případy této věčnosti. Musíte být tvůrcem všech a všeho. Měli byste znát a jasně si představit, co následuje za vzkříšením a nesmrtelností, za skutečnou nesmrtelností. Skutečná nesmrtelnost dává vzniknout dalšímu stavu věčnosti, dalšímu stavu světa a dalšímu stavu osobnosti. Měli byste být na to připraveni a vždy vědět, že jiné úkoly, úkoly věčnosti, které před vámi vznikají a které si před sebe kladete, dávají vzniknout novým světům, které vytváříte ve svém vědomí, a tento svět, stejně jako jednička a nula dávají deset, tento svět je to, co budete mít, když budete věčnými, protože již jste věčnými. Vaše nesmrtelnost tkví ve vás samotných. Již jste věční a nesmrtelní, musíte si to jen uvědomit. Přejděte na tuto úroveň cestou rozumného konání, které je podobné spojení jedničky a nuly a tuto nesmrtelnost dostanete v každém svém konání, v každém svém projevu, v každém svém kroku.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)