4. den měsíce

  1. Tento den se soustředíte na krystaly nebo kameny. Můžete si také vzít zrnko písku. Můžete si např. vybrat kámen. Koncentrujte se tedy na kámen a současně si představte kolem něj jakousi sféru. To je sféra informací. V duchu vidíte všechny požadované události objevující se v této sféře. Prostě požadované události vkládáte do této sféry. Tímto krokem realizujete řízení při provádění dané koncentrace.
  2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 5194726;
    Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 715043769.
  3. Mějte takový úhel záběru reality, který vám metody poskytují. Postupy by měly být harmonické. Jeden postup musí vyplývat z druhé ho stejně, jako druhý vyplývá z prvního. Když jdete po ulici, vidíte, že každý další krok vychází z předchozího. Můžete se vztyčit, když jste seděli a zjistíte, že každý pohyb může být různý. Vychází z předešlé činnosti, která se sama o sobě promění na další předchozí činnost. Získáte svět tak, jako by byl vždy plynulý, jako by se každý pohyb tohoto světa týkal pouze vás jako jediné osoby. Když získáte tu jednost světa, která vám poskytuje konkrétní metody řízení v tomto světě a tohoto světa, váš svět bude všude a vy k němu přistoupíte a vezmete ho do svých rukou a vaše ruce budou tím světem, který drží váš svět. Uvidíte, že jste stále v kontaktu s věčným světem, se světem všech světů a on bude jediným pro všechny, bude to společný svět, který jste si vybrali a který si vybral každý. Vytvořte jej takovým, aby byl dokonalým pro každého a také dokonalým pro vás. Dokonalost by neměla být oddělena. Měli byste vidět dokonalost každého i sebe v jediném svém světě stejně jako v jediném světě všech.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)