Věčný život, harmonický vývoj a regenerace

Z knihy G. P. Grabového „Vzkříšení lidí a věčný život je od nynějška naše realita!

… starý pomalý mechanismus poznání nejvyšších pravd, stejně jako duchovní vývoj prostřednictvím vzdání se fyzického těla, dočasný pobyt v jiné formě v jemných úrovních bytí, postupné shromažďování potřebných informací zde a pak znovu návrat do fyzického těla – tento pomalý způsob růstu se již neshoduje s rytmem moderního života.

Proto již není třeba vzdávat se fyzického těla nebo plýtvat časem na všechny tyto transformace, ale místo toho zůstat v tomto těle a pomocí speciálních metod se naučit vstupovat do vyšších stavů vědomí, a tím zajistit vlastní duchovní růst.
Tento další prvek naší reality také zahrnuje nějakou práci.

ROZHODOVÁNÍ o věčném rozvoji a omlazení.

Nyní je nový čas, nová éra, kdy člověk již nutně nemusí opouštět své fyzické tělo.
Člověk se může rozhodnout, že absolutně přijme své fyzické tělo a může se s ním rozvíjet i dále. Tato osoba uzavře s Bohem novou smlouvu, že bude žít v tomto fyzickém těle, omlazovat ho a díky tomuto fyzickému tělu bude člověk řešit značné množství úkolů. Pak se tělo člověka začne omlazovat a nastane regenerace celého těla.

  • Ti, kteří věří, že pro Spásu a Věčný život z pohledu technologií Makrospásy musí být mladí – ti se omladí velice rychle.

Panuje názor, že mládí nebo stáří – to je určitý věk, kdy by měl člověk dělat tu či onu činnost. A v kolektivním vědomím z těchto etap (mládí nebo stáří) – je to jako určité cesty a nějaké snímky, které zachycují druh průměrného normalizovaného systému vnímání.
To znamená, že je třeba změnit kolektivní vědomí. A pokud se rozhodnete, že nechcete stárnout, změňte myšlení. Nepřijímejte konvenční dogma.

  • Jaký je věk pro lidské myšlení? – Je třeba reagovat.

Pokud to vaše svědomí dovolí, můžete jít do mínusového věku, když budete kdykoli chtít. To vše závisí na tom, jak jste přizpůsobili prostředí. Regenerace je proces úplného uzdravení. Každý by měl být zdravý, mladý a šťastný. Existuje Skutečná realita – svět věčného mládí a krásy.  Lidské bytosti, které se zabývají omlazením, zahájily Skutečnou realitu skrze sami sebe. Otázka zní: Jaké vybavení „kolektivního vědomí“ směřujete do svého osobní vědomí?

Kolektivní vědomí je sloučené vědomí všech lidí. Tam existují stabilní názory na všechno. Každý člověk má o všem své vlastní představy, které se liší od hlediska druhých lidí. Výsledný průměrný názor nebo pojem – to je kolektivní reprezentace. A to je vnímáno lidmi jako objektivní realita.
Existují dvě skutečnosti:

  1.  to, co existuje v našich myslích;
  2.  a realita mimo mysl, co vnímáme jako něco stabilního.

Všechny prvky světa vytvořené společným vědomím všech žijících lidí. Pokud se alespoň jedna část vědomí změní, svět se začne měnit. Vědomí ovlivňuje hmotu ve fyzické realitě. Hmota je tedy závislá na vědomí. Proto na základě kolektivního vědomí lze změnit Zemi, prostor i jiné světy.
©Grabovoi G. P.

přeložil: admin