Vizualizace a koncentrace

VIZUALIZACE
Člověk vidí fyzickým zrakem. Od objektu se odráží světlo, které skrze čočku dopadá na sítnici oka. Potom se nervový signál dostává do centra zraku v zátylku. Člověk ve skutečnosti vidí odražené světlo vnější reality.
Obraz můžeme zformovat i se zavřenýma očima pomocí myšlenkové energie. To znamená, že se nedíváme na předmět, ale představujeme si jej. Není to odražené světlo fyzické reality, ale světlo odražené ve vědomí. Jedná se o odražené světlo pouze v oblasti myšlenkové energie.
Myšlenka je světlo, světelný obraz. Jestli je to fyzický obraz nebo symbolický, není důležité. Vizualizace je tedy synchronizace vnímání duše, ducha a vědomí.

KONCENTRACE je umění vizualizovat si objekty s pomocí energie mysli. To je z jedné strany a z druhé strany je koncentrace procesem detailizace.

  • Můžeme se zkoncentrovat tak, že očima uvidíme bod. To je jedna úroveň koncentrace.
  • Můžeme se zkoncentrovat tak, že pocítíme jakousi naplněnost srdce neboli lásku.
  • Také se můžeme zkoncentrovat tak, že spatříme celý objekt ze všech stran i zevnitř. To je ten nejvyšší stupeň, jak vidí Bůh.

Koncentrace je řídící jasnovidnost. Neformujeme, co bylo a co bude, ale formujeme takovou realitu, kterou chceme. Vidíme ji vnitřním zrakem a získáváme výsledek. Měníme realitu směrem k pozitivnímu vývoji.