29. den měsíce

 1. Dvacátý devátý den můžete provádět zevšeobecňující koncentraci. Tento den byste se měli podívat na všechny koncentrace tohoto měsíce od prvního dne do dvacátého osmého. Měli byste je vnímat v impulsu. To je důležité. Cestu, kterou jste během měsíce prošli, pojmete v jediném okamžiku vnímání.
  Při tom musíte udělat určitou analýzu vaší práce. Tento den jakoby vytvoříte platformu pro práci v následujícím měsíci.
  Všechno, co jste udělali, si můžete představit v podobě jakési sféry, kterou umístíte na nekonečnou přímku, jejíž počáteční část zahrnuje také následující měsíc.
  Tím si vytvoříte platformu nejen pro příští měsíc, ale také pro svůj další nekonečný rozvoj.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1852142;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 512942180.
 3. Podívejte se na svět svýma očima. Podívejte se na svět všemi svými smysly. Podívejte se na svět všemi svými buňkami. Podívejte se na svět celým svým organismem a vším, čím můžete vidět a vším, čím jste. Podívejte se na svět, na sebe a dovnitř sebe. Podívejte se na svět s pochopením toho, že svět je kolem vás a obklopuje vás. Podívejte se na realitu, která dává život. Podívejte se na realitu, která dává věčnost. Uvidíte, že ať se díváte kamkoliv, existuje jen ta realita, která poskytuje život a dává věčnost.
  Tvůrcem této reality je Bůh. Bůh, který stvořil tuto realitu, vytvořil život věčný a vidí vás tak, jako vidíte sami sebe. Vidí vás tak, jak sami sebe nevidíte. On je váš stvořitel. Оn je Bůh.

(Text nově revidován 19. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)