5. den měsíce

 1. Pátý den měsíce je třeba se koncentrovat na prvky reality, které vznikají v důsledku vaší interakce s ostatními prvky reality. Vysvětlím vám, co to znamená.
  Pokud věnujete pozornost nějakému předmětu, tím koncentrujete své vědomí na tento předmět. Díky spojení tohoto předmětu s vámi tento prvek skutečnosti disponuje určitým stupněm vaší koncentrace a určitým objemem vašich znalostí. Tento objekt zase na oplátku jakoukoliv část informací získanou od vás a něco z vašeho stavu zase předá jiným prvkům reality. Například, stejně jako světlo Slunce, které svítí na různé předměty, se částečně se od nich odráží a osvětluje některé další objekty.
  Takto, když jste se podívali na nějaký předmět, pak tento potom, tj. po interakci s vámi, předal něco ze sebe do vnějšího prostředí. Tedy váš úkol je následující: přemýšlet a zjistit, co každý prvek reality předává ze sebe do vnějšího prostředí. Můžete se, samozřejmě, zastavit u jediné věci. Koncentrujte se na ni a současně si představujte požadovanou událost. Taková je metoda. Jejím charakteristickým rysem je, že k realizaci požadované události přivádí koncentrace na vámi vyjevený tzv. sekundární prvek.
  Takže pomocí logického myšlení, jasnovidnosti nebo jakékoli jiné duchovní metody zjistíte, co přesně vámi vybraný prvek reality dává do vnějšího prostředí po interakci s vámi. Když se koncentrujete na tento důsledek, na tento sekundární prvek reality a zároveň si představujete požadovanou událost, dosáhnete její realizace.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1084321;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 194321054.
 3. Když vidíte oblohu, víte, že existuje Země. Když vidíte Zemi, můžete přemýšlet o obloze. Pokud se nacházíte pod Zemí, potom obloha existuje nad ní. Tyto jednoduché pravdy musí být zdrojem věčného světa. Spojte oblohu se Zemí a uvidíte, že vše, co je pod Zemí, může být nad Zemí. Jděte naproti svému duchu a naleznete vzkříšené lidi tak, kde jsou. Přiveďte nekonečno k pravdě světa a uvidíte, že svět je nekonečný. Jakmile to vidíte, uvidíte opravdového Stvořitele, uvidíte současného Stvořitele, jelikož On vám dal, co máte, a vy tvoříte stejným způsobem, jako tvoří On. Je velmi blízko vás. Je váš přítel, miluje vás. Musíte k Němu natáhnout ruce a tvořit stejným způsobem jako On. Vy jste Jeho stvoření a vy jste tvůrci. Pouze Stvořitel-Tvůrce může stvořit tvůrce. Musíte být v harmonii se svým Stvořitelem. Musíte být pro Něj otevření a musíte být věční ve všech svých projevech – v celém svém tvoření. Cokoliv, co chcete napravit, můžete vždy napravit. Cokoliv, co chcete vytvořit, můžete vytvořit na tom místě, kde se nacházíte a kdy si to budete přát. Pro dokonalost existuje Věčnost. Pro díla se Věčnost násobí skutky Stvořitele. Vy jste těmi, koho ve vás Stvořitel uviděl, koho ve vás stvořil. Jste však také těmi, kteří chtějí, aby Stvořitel ztělesnil sebe se svými činy v té nekonečnosti, v níž vidíte sami sebe. Stvořitel, který je přítomen ve vás – to je ten Stvořitel, který se pohybuje spolu s vámi v každé vaší činnosti.
  Obracejte se k Němu a získáte harmonii.

(Text nově revidován 27. 1. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)