5. den měsíce

 1. Pátý den měsíce byste se měli soustředit na prvky reality, které vznikají v důsledku vaší interakce s ostatními prvky reality. Vysvětlím vám, co to znamená.
  Pokud věnujete pozornost nějakému předmětu, tím, obecně řečeno, koncentrujete své vědomí na tento objekt. Spojením tohoto objektu s vámi tento prvek skutečnosti má určitý stupeň vaší koncentrace a určitý objem vašich znalostí. Tento objekt zase na oplátku jakoukoliv část informací získanou od vás a něco z vašeho stavu zase předá jiným prvkům reality. Například, stejně jako světlo od Slunce, které svítí na různé objekty, se částečně se od nich odráží a osvětluje některé další objekty.
  Takže, když jste se podívali na nějaký předmět, tento přenesl něco ze sebe na vnější médium (to znamená po interakci s vámi). Tedy váš úkol je následující: přemýšlet a odhalit, co každý prvek reality přenáší ze sebe na externí médium. Můžete se, samozřejmě, zastavit u jedné věci. Koncentrujte se na ni a současně si představujte požadovanou událost.
  Metoda je taková: Jejím charakteristickým rysem je, že k realizaci požadované události přivádí koncentrace na vámi vyjevený tzv. sekundární element. Takže pomocí logického myšlení, jasnovidectví nebo jakékoli jiné duchovní metody zjistíte, co přesně vámi vybraný prvek reality dává externímu médiu po interakci s vámi. Když se soustředíte na tento důsledek, na tento sekundární prvek reality a zároveň si představujete požadovanou událost, můžete dosáhnout její realizace.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1084321;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 194321054.
 3. Když vidíte oblohu, víte, že existuje Země. Když vidíte Zemi, můžete přemýšlet o obloze. Pokud se nacházíte pod Zemí, potom nebe existuje nad ní. Tyto jednoduché pravdy musí být zdrojem věčného Světa. Spojte oblohu se Zemí a uvidíte, že vše, co je pod Zemí, může být nad Zemí. Jděte naproti své duši a naleznete vzkříšené lidi, kde jsou. Přiveďte nekonečno k pravdě Světa a uvidíte, že Svět je nekonečný. Jakmile to vidíte, uvidíte pravdivého Tvůrce, uvidíte skutečného Tvůrce, jelikož On vám dal, co máte, a vy tvoříte stejným způsobem, jako tvoří On. Je velmi blízko vás. On je váš přítel, miluje vás. Musíte k Němu natáhnout ruce a tvořit stejným způsobem jako On. Pouze Stvořitel-Tvůrce může tvořit tvůrce. Musíte být v harmonii se Stvořitelem. Musíte být pro Něj otevření a musíte být věční ve všech svých projevech – ve všem svém tvoření. Cokoliv, co chcete napravit, můžete vždy napravit.
  Cokoliv, co chcete vytvořit, můžete vytvořit na tom místě, kde se nacházíte a kdy si budete přát. Pro dokonalost existuje Věčnost. Pro činy se Věčnost rozšiřuje skutky Stvořitele. Vy jste těmi, které Stvořitel ve vás uviděl, koho ve vás vytvořil. Jste však také těmi, kteří chtějí, aby Stvořitel ztělesnil sebe se svými činy v té nekonečnosti, v níž vidíte sami sebe. Stvořitel, který je přítomen ve vás, to je ten Stvořitel, který se pohybuje spolu s vámi v každé vaší činnosti.
  Obraťte se k Němu a získáte harmonii.