Fundamentální zákony, principy a metody vzkříšení lidí v nekonečném životě

Text díla byl poprvé zformulován Grigorijem Petrovičem Grabovým v okamžiku realizace přednášky 17. září v roce 2002.

Autor ukazuje zcela nový přístup ke struktuře vzkříšení lidí a tento přístup je dán tím, že hodnotí život právě jako život nekonečný:„… Analogie je zde velmi prostá – Stvořitel vždy existuje od prvopočátku, sám sebe stvořil, je nekonečný v čase a prostoru. V souvislosti s tím analogicky podle obrazu a podoby Boží je člověk také nekonečný, mluví se tedy o tom, že člověk existuje i před narozením, i před početím…
…Nekonečné světlo Stvořitelovo přirozeně vyjevuje člověka z hlediska rovnosti lidí a objektů informace tak, že i člověk je nekonečný. Člověk tedy existuje vždy.“

„Vždyť pravda se nachází ve Stvořiteli, a proto když jednáte jako Stvořitel, můžete vidět principiální systém, který má ke Stvořiteli přímý vztah. Vidíte strukturu duše, vidíte svou duši a realizujete se podle úkolů duše. Realizace podle úkolů duše – to je spojení duše, všeho vnějšího a všeho vnitřního, všeho, co vnímáte jako všechno, právě všechno, ale ne z hlediska individuálního vnímání, ale z hlediska logiky vnímání. Když se díváte na všechno z hlediska logiky vnímání, vidíte, že přicházíte k prvotnímu významu sebe sama. Váš prvotní význam – to jste vy vždy věční a nekoneční.“

V samotném Doslovu autor mimo jiné říká:
„…Můžete se podívat na vnější svět a uvidět, že svět je celistvý, že všichni jsou sjednoceni na základě úkolu jednoty, společného cíle všeobecné spásy, věčného a nekonečného života. Když k tomu přicházíte, vidíte svou podstatu, ztělesněnou ve vaší osobnosti. Když se díváte na svou osobnost, která má prvotní podstatu od Stvořitele, ve skutečnosti je před vámi Stvořitelova cesta vystlána květinami. Můžete vidět květiny, které věčně rostou. Když kráčíte po těch květinách, aniž byste se jich dotýkali a pomačkali je, můžete vidět to, co Stvořitel dal jako věčné. Dejte si úkol – nemačkat květiny! Dejte si úkol – nezraňovat život z jeho hlediska, řekněme rozdělování z hlediska cílů, které nejsou stejné a nejsou jedno-značné, a uvidíte, že jestli nebudete rozdělovat, ale budete se snažit o jednotu cílů, dokážete uvidět tu podstatu své organizace, která je organizací a strukturou duše.“