Zvířata

  • POTRAVA
    Následujícími číselnými řadami můžete u psa nebo kočky nejen formovat znalosti o  dosažení věčného života, ale také je uzdravovat. Příslušnou číselnou řadu si představíte na potravě, kterou zvířeti podáváte. Používáte-li granulovanou potravu, můžete ji fyzicky napsat přímo na balení.

8941898 – pes
471918498 – kočka
(zdroj: Григорий Грабовой, Численные концентрации по продуктам, 2012)

  • ČÍSELNÉ ŘADY PRO PSY
    Postup práce je stejný jako u číselných řad určených pro lidi.

549371298 – onemocnění psů
671498751 – infekční onemocnění psů
519371298 – virové onemocnění psů
319819648 – bakteriální onemocnění psů
158015714 – bolesti kloubů
318316198016 – ledviny
218591689471 – vylučovací systém
498751478 – zuřivost
(zdroj: Григорий Грабовой, Концентрация на числах для восстановления организма собак, 2004)