13. den měsíce

 1. Třináctý den v měsíci byste se měli soustředit na diskrétní, samostatné prvky nějakého objektu reality.
  Předpokládejme, že vnímáte nějaký objekt. To může být například kamion, palma nebo kámen. Nezáleží na tom, jaký objekt to je. Hlavní věcí v tomto případě je to, že ve zvoleném objektu záměrně izolujete některé z jeho fragmentů, některé jeho části. Například nákladní auto si lze představit, že se skládá se z mnoha samostatných dílů.
  Rád bych vám připomněl, že toto lze provést se všemi formami, které nejsou formami člověka. Toto není možné provádět s člověkem. Osoba musí být vždy vnímána jako celek. Je to zákon.
  Pokud vybraným objektem není člověk, ale něco jiného např. kamion, můžete si ho představit, že se skládá ze samostatných dílů. Takže vaším úkolem je zde najít vazby existující mezi jednotlivými částmi. A když tyto vazby naleznete a zároveň máte na paměti událost, kterou potřebujete, například léčení někoho, nebo získání schopnosti jasnozřivosti, dosáhnete realizace této akce. Tímto způsobem si můžete zdokonalit své schopnosti v řízení.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1538448;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 154321915.
 3. Uvidíte ty tváře, které stvořil Svět před vámi. Uvidíte ty mechanismy, které stvořil Svět před vámi. Uvidíte Svět, který byl před vámi. Ucítíte, že jste vždy byli, přenesete tento pocit do těchto tváří a s tímto pocitem vytvoříte tyto mechanismy. Uvidíte, že vše kolem vás uměle reprodukované nebo přirozeně vytvořené, že to vše je Stvořitel. Ztělesnil vás v tom, co vidíte.
  Vaše ztělesnění – to je ten Svět, který je tvořen.
  Tímto způsobem můžete najít jakoukoliv spirituální, intelektuální, technogenní (pozn. př. na základě lidského faktoru), nebo jakoukoliv chcete technologii, ale zaručeně kreativního rozvoje. Podívejte se na rozvoj jako na rovnoprávný všestranný rozvoj jakéhokoliv prvku reality a jakéhokoliv objektu informací a uvidíte tu podstatu, která je vaší duší, vaší osobností a vaším Stvořitelem.
  Individualita Stvořitele a Jeho tvoření všeho leží v principu Harmonie světa, která je vlastní všem, vždy a všude je pochopitelná.
  Stvořitel, který pouze vás stvořil individuálně, stvořil všechny najednou. Dělejte to stejným způsobem, vytvořte Svět individuálně a současně pro všechny, po všechny časy a prostory.