13. den měsíce

 1. Třináctý den v měsíci je třeba se koncentrovat na diskrétní, samostatné prvky nějakého objektu reality.
  Předpokládejme, že vnímáte nějaký objekt. Může to být například kamion, palma nebo kámen. Nezáleží na tom, jaký objekt to je. Hlavní věcí v tomto případě je to, že ve zvoleném objektu záměrně izolujete některé z jeho fragmentů, některé jeho části. Například nákladní auto si lze představit, že se skládá se z mnoha samostatných dílů.
  Rád bych vám připomněl, že toto lze provést se všemi formami, které nejsou formami člověka. Toto není možné provádět s člověkem. Osoba musí být vždy vnímána jako celek. Je to zákon.
  Pokud vybraným objektem není člověk, ale něco jiného např. kamion, můžete si ho představit, že se skládá z jednotlivých dílů.
  Takže vaším úkolem zde je, najít souvislosti existující mezi jednotlivými částmi. Když tyto vazby naleznete a zároveň máte ve vědomí potřebnou událost, například vyléčení někoho, nebo získání schopnosti jasnozřivosti, dosáhnete realizace této události. Tímto způsobem si můžete zdokonalit své schopnosti v řízení.
 2. Koncentrace na sedmimístnou číselnou řadu: 1538448;
  Koncentrace na devítimístnou číselnou řadu: 154321915.
 3. Uvidíte ty tváře, které svět stvořil před vámi. Uvidíte ty mechanismy, které svět stvořil před vámi. Uvidíte svět, který byl před vámi. Pocítíte, že jste vždy byli a tento pocit přenesete do těchto tváří a s tímto pocitem vytvoříte tyto mechanismy. Uvidíte, že vše kolem vás uměle nebo přirozeně vytvořené, že to vše je Stvořitel. Ztělesnil vás v tom, co vidíte. Vaše ztělesnění – to je ten svět, který se tvoří. Tímto způsobem můžete najít jakoukoliv technologii duchovního, intelektuálního, technogenního (pozn. př. na základě lidského faktoru), nebo jakého chcete, ale závazně kreativního rozvoje. Podívejte se na rozvoj jako na rovnoprávný všestranný rozvoj jakéhokoliv prvku reality a jakéhokoliv objektu informací a uvidíte tu podstatu, která je vaší duší, vaší osobností a vaším Stvořitelem. Individualita Stvořitele a Jeho tvoření všeho tvoří základ harmonie světa, která je vlastní všem, vždy a všude je pochopitelná. Stvořitel, který pouze vás stvořil individuálně, stvořil všechny najednou. Stejně i vy tvořte svět individuálně a současně pro všechny, po všechny časy a všude.

(Text nově revidován 1. 2. 2020 podle ruského  originálu Грабовой Г. П. Методы концентрации, vydaného r. 2014 nakladatelstvím EHL Development Kft., Maďarsko, GRIGORI GRABOVOI ®, © Грабовой Г.П., 2001)