Plán 2019

 

 

 

 

 

 

 

Termín: 30. 8. (pá) – 1. 9. 2019 (ne)
Téma
: Učení G. Grabového o Bohu – Sluch Boha
Lektor
: pan Ilja Emanuilov, žák G. P. Grabového
Seminář je tlumočen do českého jazyka a je vhodný i začínající zájemce, neboť lektor se vždy úvodem věnuje opakování teorie. Všichni posluchači obdrží překlad původní přednášky.
Místo konání:
Hotel u Loubů  – Tři Studně (Vysočina)


Délka: 3 dny (2 dny přednáška + 1 den praktická cvičení)
Cena: 250 EUR, sleva -50 EUR rodinný příslušník a posluchači 65+

POZNÁMKY K ORGANIZACI:

 • Pro zájemce, kteří se přihlásí na seminář po 15. 8. 2019, nebudeme moci ubytování již spolehlivě rezervovat. Tito zájemci si budou muset ubytování zajistit individuálně.
 • Pro seminář je vyhrazena celá kapacita hotelu, tj. cca 39 lůžek, z toho 11 pokojů 2lůžkových, 3 pokoje 3lůžkové a 2 pokoje 4 lůžkové.
 • Cena ubytování s PP činí 720 Kč (500 Kč ubytování, 280 PP, pro ubytované sleva na PP 60 Kč).
 • Posluchači neprovádí rezervaci sami, jak tomu bylo loni, ale přihlášení na seminář se automaticky považuje také za rezervaci ubytování. Příjezd o den dříve je třeba uvést do přihlášky.
 • Přidělení či sdílení pokoje s jiným posluchačem provádí organizátor.
 • Poplatek za ubytování a případnou PP si každý posluchač hradí sám po skončení pobytu a tato částka není součástí ceny za seminář.
 • Není-li lektorem stanoveno jinak, tak každý den se začíná v 10:00 hod.
  a s přestávkami po 45-60 minutách se pokračuje do 15:00 – 16:00 hod.
 • Večeře se obvykle podává od 18:00 hod. (po dohodě s vedením hotelu).
 • Večerní praktická cvičení jsou naplánována od 20:00 – 21:00 hod.
 • Zájemci o seminář, kteří nemají k dispozici vlastní dopravní prostředek, nechť tuto skutečnost sdělí v přihlášce. Pomůžeme jim dopravit se na místo konání.
 • V případě zájmu se můžeme seznámit s novinkami v oblasti poskytování první pomoci.
V případě předběžného přihlášení nebo dotazů pište na: info@vecnostzivota.cz