30. den měsíce

 1. Tento den provedete první koncentraci na vybudované platformě. Tato koncentrace vytváří základ pro vaši práci v následujícím měsíci.
  Je třeba se koncentrovat na harmonii Světa. Měli byste ji vidět, najít, radovat se z ní a obdivovat ji. A současně se divíte, jak Stvořitel mohl stvořit všechno tak dokonale. Můžete obdivovat harmonii Světa jako důsledek dokonalosti Stvořitele.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1852143;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 185219351.
 3. Princip, na jehož základě stavíte všechny předchozí dny, může být základním v tento den, protože v současném letopočtu má únor 29 nebo 28 dní. Tento princip pro třicátý den přechází na první nebo druhý den.
  Takže toto sjednocení ukazuje věčný koloběh života. Najděte věčnost ve všech předchozích harmonizacích. Najděte tu věčnost v tomto jednoduchém příkladu, neboť jeden měsíc má 30 dní, další měsíc – únor – 29 dní nebo 28 dní a právě prostřednictvím tohoto jednoho měsíce února máme obyčejné spojení čísla 30
  s číslem jedna (2+8=10=1, pozn. překl.) nebo dva (2+9=11=2, pozn. překl.). Spojení čísel různé povahy a původu svědčí o jednotě a společné podstatě všech.
  Najděte společnou podstatu ve všem, v každém prvku informace, najděte společnou podstatu tam, kde to není hned vidět, a najděte ji tam, kde je zřejmá, najdete ji tam, kde je ihned viditelná. Uvidíte, uvědomíte si a pocítíte a stanete se oduševnělými.