27. den měsíce

 1. Dvacátého sedmého dne měsíce byste měli dělat stejnou koncentraci jako devátého dne téhož měsíce, ale přidejte k tomu nekonečný rozvoj každého prvku koncentrace.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1854342;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 185431201.
 3. Jděte na pomoc těm, kteří potřebují pomoc. Jděte na pomoc těm, kteří nepotřebují pomoc. Jděte na pomoc sobě, pokud potřebujete pomoc. Jděte na pomoc sobě, pokud nepotřebujete pomoc.
  Podívejte se na slovo „pomoc“ v jeho širším projevu a podívejte se na dobrotu jako na ztělesnění pomoci. Jste laskaví a pomáháte. Jste tvůrcem a máte pomoc. Každý akt vašeho vědomí vám přináší pomoc. Všechno je vámi vytvořeno, je to pomoc pro vás.
  Máte nekonečné množství pomocníků, stejně tak jako pomáháte nekonečnému počtu ostatních. Nacházíte se ve všeobecném propojení s každým, vždy všem pomáháte a všichni pomáhají vám. Při univerzálním propojení a vzájemné pomoci přivedete společnost k blahobytu, přinesete štěstí všem a uvidíte sami sebe v univerzální světové harmonii se všemi, kde Bůh-Stvořitel je vše, co bylo vytvořeno kolem vás. Je to vše, co bylo vámi vytvořeno a ztělesnění Boha ve všem vytvořeném kolem vás.
  Ztělesnění Boha jako vašeho stvořitele se projeví ve vaší duši skutečným pochopením Světa v samočinném vývoji po získání nekonečnosti života. Nekonečnost života je nekonečnost Stvořitele.
  Chcete-li být nekonečně žijícím, je nutné být nekonečně tvořivým, je nutné být nekonečně tvořícím.
  Můžete to udělat tak, aby každá vaše myšlenka, každé vaše hnutí, každé vaše konání tvořily Věčnost.