25. den měsíce

 1. Dvacátého pátého dne v měsíci se můžete soustředit na všechny objekty podle své volby, je však důležité mít několik různých koncentrací, abyste měli jakýsi soubor (celkovou koncentraci).
  Po analýze tohoto souboru spojíte různé objekty koncentrací do skupin na základě nějakého označení (příznaku). Například, magnetofon a kazetu lze umístit do jedné skupiny, protože se navzájem doplňují, když plní úkoly, které jim jsou určeny. Magnetofon a přijímač mohou být spojeny do jedné skupiny, kterou považujete za zboží vyrobené na základě elektronického zařízení. Jedna skupina může obsahovat objekty stejného typu, například dvě různé knihy. Pokud však berete v úvahu tyto knihy z hlediska jejich obsahu, tyto knihy se mohou objevit v různých skupinách, pokud kombinace skupin bude založena na obsahu. Vidíte, v tomto případě máte naprostou svobodu tvorby.
  Můžete například sedět doma, dívat se kolem sebe a pro tuto koncentraci používat okolní objekty.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1890000;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 012459999.
 3. Sami v sobě přejděte k myšlence o sobě. Zachytněte myšlenky o sobě jako odraz sebe sama. Uvidíte sami sebe, jak vidíte všechny lidi.
  Uvidíte sami sebe, jak vidíte každého. Uvidíte sami sebe, jak vidíte větev stromu, list rostliny, ranní rosu nebo sníh na parapetu.
  Uvidíte to, co je před vámi věčné. A uvidíte, že jste věční.