24. den měsíce

 1. Během koncentrace tento den v měsíci byste měli obdržet z tvaru (formy) člověka jakýkoli jiný předmět. Například, videokazetu, plnicí pero, rostlinu. Měli byste vidět,
  z jakého prvku formy (tvaru) člověka se rodí řekněme videokazeta. To znamená, jak je třeba pochopit obraz člověka, aby bylo možné obdržet např. videokazetu.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 5184325;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 189543210.
 3. Viděli jste tu realitu, kterou jste viděli. Dospěli jste k té realitě, kterou jste. Podívejte se na všechny dny od 1. do 24. a uvidíte, že vaše láska je nekonečná.
  Podívejte se na svět, jak se díváte s láskou, podívejte se na pocit, jak si ho tvoříte, podívejte se na pocit, jako na věčné tvoření a přijdete k lásce jako k Věčnosti. Dojdete k ní navždy a zůstanete s ní navždy. Stvořitel, váš Bůh, vás stvořil jako milující osoby. Vy jste Boží stvoření a vy milujete.
  Láska je život a život je láska.
  Projevte lásku, kde se objevíte, projevte lásku na těch místech, kde si sami určíte a předurčíte.
  Láska nemusí být vyjádřena slovy a láska nemusí být vyjádřeny pocity, ale vaše činy jsou láska tam, kde tvoříte.