Webináře pro pokročilé „příznivce nekonečna“

DATUM  NEJBLIŽŠÍ  ONLINE  SCHŮZKY: úterý 21.5. 2019, od 19:15 hod.


ZÁZNAM Z POSLEDNÍHO WEBINÁŘE A PROVÁDĚNÉ TECHNOLOGIE:

Po kliknutí na datum se záznam začne automaticky přehrávat.

2019-04-16

(Prováděné technologie jsou označeny červeně „Ano“. Není-li označena ani jedna technologie červeně, znamená to, že jsem si je zapomněla zaznamenat 🙁

Ano: Přivedení ke klidu, bod duchovního vnímání a chápání
Ano: Opakování teorie (nekonečno)
Ano: Práce s přístrojem PRK-1U
Ano: Vývod bloků z mozkových neuronů, z matrice
Ano: Obnovení spojů v neuronech mozku
Ano: Obnovení srdečně-cévního systému (kyslík)
Ano: Matrice – kanonická norma
Ano: Sféra našeho duch. rozvoje + elipsoid chápání a vnímání Boha
Ano: Obnovení páteře – oblouky
Ano: Diagnostika barevným spektrem
Ano: Práce s buňkou vědomí pravé ledviny
Ano: Číselné řady pro byznys
Ano: Skenování rovinou G. Grabového
Ano: Axiomy
Ano: Zastavení stárnutí, obnova kostní tkáně (zrcadla)
Ano: Dvě sféry – aktivizace prostřednictvím bodu průsečíku s Bohem
Ano: Práce s objemem informací („V“)
Ano: Práce s časem (forma vejce na ploše)
Ano: Skener pomocí buňky vědomí
Ano: Dynamická sféra času
Ano: Vývod toxinů z těla – trubičky
Ano: Práce s páteří (Karel, Eva) – ruka+ noha do kříže
Ano: Jasnoslyšnost
Ano: Video s překladem