Připravovaný seminář

JARO 2018

2. ÚVODNÍ SEMINÁŘ PRO ZAČÁTEČNÍKY, který přiblíží dílo a cíle akademika a profesora Grigorije Petroviče Grabového nasměrované na globalní spásu
a harmonický vývoj.

Přednášejícím lektorem bude pan Ilja Emanuilov, žák Grigorije Grabového. Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

Témata:

 • Technologie myšlení a řízení;

 • Zákony vesmíru a jejich použití pro řízení našich činů;

 • Vytváření obrazů v mysli pro odraz myšlenek ve fyzické realitě;

 • Ovládání a kontrola mysli v oblasti zdraví a blahobytu;

 • Pozitivní myšlení pro obnovení zdraví, omlazení celého organismu i ovlivňování reality;

 • Formování myšlenkových pochodů a jejich zhmotňování v oblasti regenerace
  a obnovení celého fyzického těla;

 • Vědomí jako mnohoúrovňový systém a prostor myšlení a informace;
 • Koncentrace – objasnění pojmu a techniky;
 • Práce s číselnými řadami;
 • Jasnozřivost.

Předpokládaný termín: 7. – 9. dubna  2018 (upřesnění závisí na možnostech lektora)
Délka semináře: 3 dny (so-ne-po)
Místo konání: Brno
Předpokládaná cena: 240 €
Své dotazy posílejte na: info@vecnostzivota.cz


LÉTO 2018

2. LETNÍ SETKÁNÍ S UČENÍM G. P. GRABOVÉHO

Přednášejícím lektorem bude pan Ilja Emanuilov, žák Grigorije Grabového. Seminář bude tlumočen do českého jazyka.

Téma:
♥ Čas a jeho řízení pro zajištění věčného života
♥ Učení o Bohu (konkrétní přednáška bude upřesněna na základě doporučení lektora)

Termín: 25.- 27. srpna 2018
Délka trvání: 3 dny
Místo konání: Vysočina (?)
Předpokládaná cena: 240 €
Své dotazy a připomínky ohledně termínu posílejte na: info@vecnostzivota.cz