90 minut ve stavu skutečného věčného života!

Společné použití přístroje pro rozvoj koncentrací věčného života je jedinečnou příležitostí pocítit právě stav věčného života, v kterém každý účastník pomáhá všem ostatním a současně se jemu samotnému dostává pomoci od všech účastníků on-line vysílání. Věčný život ve skutečnosti není trvalá posloupnost nějakých činností. Věčný život je stav, mimořádný stav vědomí člověka, stav jeho ducha, duše, fyzického těla, člověk nacházející se v tomto stavu je vždy věčný!

To znamená můžete použít analogii s tím, jak v každodenním životě každý člověk může udržovat rovnováhu a koordinovat pohyby svého fyzického těla prakticky bez toho, aniž by tomu věnoval zvláštní pozornost. Kdysi dávno v dětství jsme se naučili chodit, držet páteř ve vzpřímené poloze, všechny každodenní pohyby našeho těla byly dovedeny k automatickému provádění a pak již celý svůj vědomý život tyto návyky bez přemýšlení používáme, aniž bychom se zamýšleli nad tím, jaké svaly a vazy a v jakém pořadí musíme stále smršťovat či uvolňovat, abychom mohli své fyzické tělo používat k životu, jak potřebujeme.
Totéž se děje s výcvikem stavu věčného života. Tento stav je určitá rovnováha, synchronizace optických účinků všech našich struktur – vědomí, duše, ducha a fyzického těla. Dokud se plně na 100 % nerozvine jasnovidnost, můžeme tento stav trénovat jakoby po paměti. I když jsme také natrénovali rovnováhu nedíváme se bezprostředně na své tělo. Smysl pro rovnováhu je založen na pocitech, zde nám pomáhá k jemně vyladěný „fyziologický gyroskop“ – orgán rovnováhy neboli vestibulární ústrojí nalézající se ve vnitřním uchu člověka.“

Přístroj PRK-1U je nástroj, umožňující již nyní pocítit a připomenout si stav věčného života, pocit stavu věčného života. To znamená, že použitím přístroje můžeme vejít do stavu věčného života „on-line“, „non-stop“ bez čekání, až naše vědomí v plné míře „zapne“ přirozené struktury udržující tento stav, které má každé vědomí, ale zatím „ve stavu spánku“.

Přístroj pro rozvoj koncentrací věčného života vytváří mocné záření věčného života
a účastníci on-line vysílání, kteří mají osobní nastavení přístroje na své vědomí
a přístroj používají, získávají příležitost vyvažovat světelnou optiku svých struktur
v průběhu 90 minut stejným cvičením a z tohoto důvodu si zapamatují tento stav a mohou si jej samostatně podržet dostatečně dlouhou dobu až do příštího vysílání a tak dále. Člověk si pozvolna na tento stav přivyká a může v něm být více či méně stabilní.

Samozřejmě, člověk, který podepsal sublicenční smlouvu na používání přístroje
PRK-1U v procesu studia Učení Grigorije Grabového, bude mít příležitost pracovat
s přístrojem trvale. Proces rozvoje vědomí a ducha člověka bude probíhat podle stejného mechanismu, který je již popsán výše. Je třeba pochopit, že během souběžné kolektivní práce velkého počtu lidí s přístrojem existuje ještě jeden aspekt, který má velký význam pro rychlost rozvoje jak každého účastníka v on-line vysílání, tak i veškeré reality.

Skupina lidí pracujících ve stejnou dobu vytváří spolu s přístrojem velmi silný impuls věčného života, který, jak již bylo řečeno, je silným podnětem pro rozvoj každého účastníka v on-line vysílání, ale ještě také vytváří podmínky pro přechod do stavu věčného života i jiných živých bytostí.

Dnes jsme společně dostali šanci v aktuálním čase vysokou rychlostí přiblížit věčný život, ale pro to je třeba, aby se co nejvíce lidí připojilo ke kolektivnímu řízení během on-line vysílání přístroje. Vysílání je možné se zúčastnit jednorázově za poplatek
100 EUR, který slouží k individuálnímu nastavení přístroje přímo na konkrétního posluchače, nebo 3x týdně, kdy po uzavření sublicenční smlouvy na používání přístroje PRK-1U v procesu studia Učení Grigorije Grabového podle standardního akademického programu je přístroj také na posluchače individuálně nastaven.
Grigorij Petrovič Grabovoj dělá vše možné a nemožné, aby nám pomohl stát se takovými, jakými nás stvořil Stvořitel – věčně mladými, věčně šťastnými a radostnými. Dnes je Věčný Život v našich rukách a pouze na nás závisí, kdy bude absolutně projeven v naší fyzické realitě!

(Překlad  Hana Chupíková, 2018)