4. Letní setkání s Učením G. Grabového na Vysočině

SEMINÁŘ DOČASNĚ ODLOŽEN VZHLEDEM K NEJASNÉ SITUACI TÝKAJÍCÍ SE KORONAVIRU
Jakmile bude jasné, že bude možné seminář realizovat, tak v závislosti na možnostech pronájmu sálu, bude s minimálně  měsíčním předstihem vyhlášen termín konání semináře.
Všichni zájemci budou s tímto termínem obeznámeni e-mailem.

Přednášejícím lektorem bude pan Ilja Emanuilov, žák Grigorije Grabového. Seminář bude tlumočen do českého jazyka paní Danou Hoškovou.

Téma:
ROZVOJ ŘÍDICÍ JASNOVIDNOSTI EVOLUČNÍM ZPŮSOBEM PRO ZABEZPEČENÍ VĚČNÉHO ŽIVOTA
(webinář G. Grabového z 21. 1. 2016).

Cena: 250 EUR, 200 EUR rodinný příslušník a posluchači 65+ (ubytování a strava nejsou v ceně)

Místo konání:

 • Pro zájemce, kteří se přihlásí na seminář po 15. 8. 2020, nebudeme moci ubytování již spolehlivě rezervovat. Tito zájemci si budou muset ubytování zajistit individuálně.
 • Pro seminář je vyhrazena celá kapacita hotelu, tj. cca 39 lůžek, z toho 11 pokojů 2lůžkových, 3 pokoje 3lůžkové a 2 pokoje 4 lůžkové.
 • Cena ubytování s PP činí 720 Kč (500 Kč ubytování, 280 PP, pro ubytované sleva na PP 60 Kč).
 • Posluchači neprovádí rezervaci sami, ale přihlášení na seminář se automaticky považuje také za rezervaci ubytování. Příjezd o den dříve je třeba uvést do přihlášky.
 • Přidělení či sdílení pokoje s jiným posluchačem provádí organizátor.
 • Poplatek za ubytování a případnou PP si každý posluchač hradí sám po skončení pobytu a tato částka není součástí ceny za seminář.
 • Není-li lektorem stanoveno jinak, tak každý den se začíná v 10:00 hod. a s přestávkami po 45-60 minutách se pokračuje do 15:00 – 16:00 hod.
 • Večeře se obvykle podává od 18:00 hod. (po dohodě s vedením hotelu).
 • Večerní praktická cvičení jsou naplánována od 20:00 – 21:00 hod.
 • Zájemci o seminář, kteří nemají k dispozici vlastní dopravní prostředek, nechť tuto skutečnost sdělí v přihlášce. Pomůžeme jim dopravit se na místo konání.
 • V případě předběžného přihlášení nebo dotazů pište na: info@vecnostzivota.cz

Realizace semináře závisí na počtu posluchačů a kapacita posluchárny je omezená.
V případě zájmu pište co nejdříve na info@vecnostzivota.cz