Webináře

WEBINÁŘE JSOU URČENY POUZE PRO POSLUCHAČE

NAŠICH SEMINÁŘŮ

Jedná se o setkávání prostřednictvím služby Skype.
Věnujeme se hromadné práci na obnovení zdraví, harmonizaci požadovaných událostí, případně pracujeme na dalších úkolech, které považujeme za prioritní. Nedílnou součástí každého webináře je také diskuze týkající se dosažených výsledků a praktické práce s technologiemi.
Webináře jsou pořádány 1x týdně.

  • Absolventi, kteří mají zájem o tento druh práce a dosud tímto způsobem nepracovali, si musí nainstalovat aplikaci Skype.
  • Dále je třeba poslat na níže uvedenou adresu své Skype jméno, prostřednictvím kterého budou v síti Skype vyhledáni a následně s nimi bude „navázáno spojení“.
  • Každý z posluchačů si vybere příslušný Webinář – začátečníci nebo  Webinář – pokročilí, kterého se chce zúčastnit.
  • Stránky webinářů jsou chráněny stejným heslem, které bývá několikrát ročně změněno. Na tuto skutečnost jsou absolventi upozorněni a příslušné heslo je jim předem zasláno.
  • O získání stávajícího hesla si lze také napsat na info@vecnostzivota.cz