7. den měsíce

 1. Sedmého dne měsíce byste se měli soustředit na velmi odlehlé oblasti vědomí.
  V praxi se s nimi budeme zabývat, když se podíváme na vzdálené mraky nebo daleké objekty, řekněme na stromy, nebo jejich listy.
  Pro zhmotnění nějakého předmětu nebo realizaci nějaké události je třeba zpracovat velké množství informací. Velmi vzdálené oblasti vědomí poskytují obzvláště rychlé zpracování informací. To znamená, že čím vzdálenější místa vědomí používáte, tím rychlejší zpracování informací můžete provádět.
  Znalosti těchto faktorů se využívá v této metodě následujícím způsobem. Díváte se na oblak běžným zrakem nebo se díváte mentálně a zároveň ve svém vědomí na tomto oblaku sestavujete přesně požadovanou událost. Nebo na listu stromu, pokud se díváte na vzdálený list. V tomto případě vzhledem k použití velmi vzdálených oblastí vědomí, může být dosaženo rychle požadovaného výsledku. Při tom realizace události probíhá harmonickým způsobem. Vzhledem k tomu, že oblak není schopen ničit. Stejně jako list. Nejsou schopny nikomu ublížit. Výsledkem je, že požadovaná událost probíhá harmonicky.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1485321;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 991843288.
 3. Vidíte, že Svět se vyvíjí podle obrazu a stavu vašeho působení v součinnosti s Boží vůlí. Vidíte, že Svět je to tvoření, které bylo všemi uznáno, a když chcete změnit Svět podle svých činů; přeneste své činy do všeobecné hojnosti, vaše činy posílí a nastane všeobecná hojnost. Všeobecná hojnost je jednání Světa vedoucí vás do království Božího a přivádějící k přijímání univerzálního života a života jednotlivce navždy a na věčné časy.