4. den měsíce

  1. Tento den se soustředíte na krystaly nebo kameny. Můžete si také vzít zrnko písku. Můžete si např. vybrat kámen. Koncentrujte se tedy na kámen, představte si kolem něj sféru. To je sféra informací. V duchu vidíte všechny požadované události objevující se v této sféře. Požadované události stačí vložit do této sféry. Tímto krokem realizujete řízení při provádění koncentrace.
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 5194726;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 715043769.
  3. Mějte ten úhel pohledu reality, který je vám dán metodami. Metody by měly být harmonické. Jedna z metod by měla pocházet z druhé stejným způsobem, jako druhá metoda vyplývá z první. Chůzí po ulici vidíte, že každý další krok vychází z předchozího. Můžete se vztyčit, když jste seděli a zjistíte, že každý pohyb může být různý. Vychází z předešlé akce, která se sama o sobě promění na další předešlou akci. Dostanete Svět tak, jako by byl pořád plynulý, jako by se každý pohyb tohoto světa týkal pouze vás jako jediné osoby. Když dostanete celistvost Světa, která vám dává konkrétní metody řízení v tomto Světě a tohoto Světa, váš svět bude všude a vy k němu přistoupíte a vezmete ho do svých rukou a vaše ruce budou tím světem, který drží váš Svět. Uvidíte, že jste stále v kontaktu s věčným Světem, se Světem všech Světů a on bude jediným pro všechny, a to bude kolektivní Svět, který jste si vybrali a který si každý vybral. Vytvořte jej takovým, aby byl ideálním pro každého a také ideálním pro vás. Ideálnost by neměla být roztříštěna. Měli byste vidět ideálnost každého i sebe v jediném vašem Světě jako i v jediném Světě všech.