31. den měsíce

  1. Třicátého prvního dne se koncentrujete na oddělené oblasti každého samostatného obsahu. Nechť, například na určitém místě na zemi roste strom. Uvědomíte si, že pod ním je půda. Nad ním a po stranách je vzduch.
    Všechny tyto oddělené prostory se spojují ve vašem vědomí tak, ve všech z nich vidíte věčnou reprodukci života. Život je věčný. Musíte si to uvědomit. Pamatujte si to, když pozorujete okolní svět, když jej cítíte a rozpouštíte se v něm. Realizace této Pravdy přijde k vám: ANO, ŽIVOT JE VĚČNÝ!
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1532106;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 185214321.
  3. Tento den se koncentrujete sami na sebe. Jste naprosto a zcela zdrávi a všichni kolem vás jsou také zdraví. A Svět je věčný. A všechny události jsou tvořivé. A vždy vidíte vše jen v pozitivním světle. A všechno kolem je příznivé.

Rád bych měl k daným cvičením ještě jednu poznámku.

  • Znovu opakuji, že si musíte sami určit počet koncentrací a dobu jejich trvání.
  • Musíte se také samostatně rozhodovat, který výsledek je v současné době pro vás nejdůležitější, o co byste měli především usilovat. Pamatujte si, že tato cvičení jsou kreativní. Rozvíjejí vás.
  • Chcete-li dospět ke stanovenému výsledku k určitému datu, potom vkládejte tento čas do cílového ustavení (zavedení) a pomocí koncentrace o něj usilujte.

Pomocí těchto koncentrací budete duchovně růst, a to pro změnu zase vám pomůže provádět všechny tyto koncentrace na vyšší úrovni, což vám zajistí větší rozvoj a tak dále. Je to nekonečný proces.
Dosti rychle objevíte, že tato cvičení pomáhají rozvíjet vědomí, vývoj událostí ve vašem životě se začne ubírat příznivým směrem. Chceme-li být přesnějšími, je nutné říci, že to vy sami jste začali vše dělat tak, že postupně začínáte brát řízení svého života do svých rukou.
Tato cvičení přispívají k rozvoji vědomí, k rozvoji událostí vašeho života harmonickým řízením, získáním plnohodnotného zdraví a vytvoření harmonie s tepem vesmíru.