29. den měsíce

 1. Dvacátý devátý den můžete provádět zevšeobecňující koncentraci. Tento den byste se měli podívat na všechny koncentrace tohoto měsíce od prvního dne do dvacátého osmého. Nicméně byste je měli vnímat v impulsu. To je důležité. Cestu, kterou jste během měsíce prošli, pojmete v jediném okamžiku vnímání.
  Při tom byste měli udělat určitou analýzu vaší práce. Tento den jakoby vytvoříte platformu pro práci v následujících měsících.
  Všechno, co jste udělali, si můžete představit v podobě sféry, kterou umístíte na nekonečnou přímku, jejíž počáteční část zahrnuje následující měsíc.
  Takto si vytvoříte platformu nejen pro příští měsíc, ale také pro svůj další nekonečný rozvoj.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1852142;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 512942180.
 3. Podívejte se na Svět svýma očima. Podívejte se na Svět všemi svými pocity. Podívejte se na Svět všemi svými buňkami. Podívejte se na Svět celým svým organismem a vším, čím můžete vidět a vším, čím jste. Podívejte se na Svět, na sebe a dovnitř sebe. Podívejte se na Svět s pochopením, že Svět je kolem vás a obklopuje vás. Podívejte se na realitu, která dává život. Podívejte se na realitu, která dává Věčnost. Uvidíte, že kam byste nepohlíželi, tam je jen ta realita, která dává život a dává Věčnost. A tvůrce této reality je Bůh.
  Bůh, který stvořil tuto realitu, vytvořil věčný život a vidí vás tak, jako vidíte sami sebe. Vidí vás tak, jak sami sebe nevidíte. On je vaším stvořitelem. Оn je Bůh.