26. den měsíce

 1. Tento den se naučíte vidět současně celek a jeho část, společné a dílčí. Předpokládejme, že je před vámi stádo krav. Vidíte celé stádo a zároveň se soustředíte na jakoukoliv krávu. A pochopíte, jak žije, co si myslí a jak se bude vyvíjet. Nebo se můžete podívat na mraveniště a zároveň na nějakého mravence.
  Pomocí této koncentrace byste měli pochopit, jak prakticky jedním pohledem dokážete hned vidět celek i jeho část, společné a dílčí. Tato koncentrace vám pomůže získat tuto schopnost.
  Budete schopni vidět okamžitě společné a dílčí.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1584321;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 485617891.
 3. Vezměte v úvahu, že se vyvíjíte věčně. Vidíte, že váš vývoj je věčný. Zaměstnávejte se vším, co je věčné. Vzhledem k tomu, že každý pohyb je věčný a každá věc je ztělesněním Věčnosti a každá osoba je Věčnost a každá duše je velké množství Věčností. Jděte k rozmanitým Věčnostem od jediné Věčnosti a uvidíte, že ve všech je jedna Věčnost.
  Dospějte k tomu skrze pochopení své duše, a uvidíte, že jste tvůrcem všeho, co potřebujete.
  Použijte to na tvorbu každé věci a uvidíte, že každá věc byla vámi vytvořena.
  Použijte to na tvorbu vašeho organismu a uvidíte a pochopíte, že váš organismus se může vždy sám vyléčit.
  Použijte to pro zdraví druhých lidí a vyléčením ostatních získáte zkušenosti pro sebe. Léčení ostatních je pro vás vždy zkušeností. Obnovení čehokoliv je pro vás vždy zkušeností.
  Dělejte více dobra, dávejte více radosti a štěstí a dostanete do svých rukou Věčnost v podobě konkrétního technologického nástroje svého vědomí.
  Rozšiřte vědomí na pevně stanovené podmínky Věčnosti. Tam, kde se Věčnost rozšiřuje, předběhněte ji, předběhněte Věčnost v nekonečnosti a uvidíte sami sebe jako ztělesnění Stvořitele. Tvoříte tam, kde se Věčnost ještě jen rozšiřuje, jste tvůrcem Věčnosti, můžete ovládat Věčnost a Věčnost se vám vždy podřizuje.