22. den měsíce

 1. Tento den v měsíci byste se měli soustředit na takové prvky reality, které se vyznačují nekonečným obnovováním. Konkrétní příklad: představa věčnosti. Nebo představa nekonečného prostoru. Rád bych vám ještě jednou připomenul, že při přemýšlení, například o věčnosti, je nutné stavět požadovanou událost.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 8153485;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 198516789
 3. Vaše duše je vytvořená struktura; vaše duše je obnovená struktura. Sledujte, jak probíhá vytváření vaší duše, sledujte, jak je obnovována.
  V aktu obnovování vaší duše otevřete svět a podívejte se, kde se Stvořitel znovu sám obnovuje, podívejte se na mechanismu obnovování a uvidíte lásku.
  Láska – to je to, co přináší Světu světlo.
  Láska – to je to, na čem je vybudován svět.
  Láska – to je to, co vždy existuje a bylo od počátku.
  Podívejte se, kdo stvořil lásku, a uvidíte sebe. Láska náležící vám – to jste vy náležející lásce. Budujte s láskou, budujte s prosperitou a budujte s velkou radostí univerzálního života a univerzálního štěstí a uvidíte tu radost, kterou vidí každý, kdo je kolem vás.
  Uvidíte radost těch, kteří jsou kolem vás, a vaše srdce bude naplněno štěstím. Setrvejte ve štěstí a v harmonii a toto štěstí vám přinese věčnost. Podívejte se svýma věčnýma očima, podívejte se svým věčným tělem a podívejte se svým věčným pohledem na své příbuzné a darujte jim Věčnost. Podívejte se svou Věčností na všechny lidi a darujte jim Věčnost.
  Podívejte se svou Věčností na celý svět, na celé životní prostředí a poskytněte jim Věčnost. Svět rozkvete a objeví se květina, která kvete věčně. Tato květina bude váš Svět, který je Světem všech.
  A vy budete žít a vaše štěstí bude nekonečné.