17. den měsíce

  1. Sedmnáctý den toho měsíce se budete soustředit na prvky vnější reality, které vás z vašeho pohledu, vždy obklopují. Jedná se o prostor, který vás obklopuje – Slunce, Měsíc, známá souhvězdí a vůbec vše, co ve vaší představě vždy existuje. Koncentrujete se na některé z těchto prvků a současně jako vždy, máte na mysli požadovanou akci pro její realizaci.
  2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1045421;
    Koncentrace na devítimístné číslo: 891000111.
  3. Podívejte se vševidoucím okem na vzkříšení všech a všeho.
    Uvidíte, že obnova Světa je ta realita, ve které žijete. Pocítíte, že jste ve věčném Světě. Postupujte touto cestou vpřed a uvidíte cestu, která vás volá. Jděte touto cestou a uvidíte Stvořitele, který je věčný, a budete se radovat ze své věčnosti a toto potěšení je věčnost života a Stvořitel – to je přesně ten Stvořitel, který vás stvořil a Jeho láska je nekonečná a Jeho prostota je důvěryhodná. On je tak prostý, příjemný a čistý, jak jste si představovali, jak jste si dříve o něm mysleli. Je laskavý a tvořivý, jak jste již předtím věděli. On je váš Stvořitel a On vám dává cestu.
    Jděte Jeho cestou, protože Jeho cesta je vaše cesta.