14. den měsíce

 1. Tento den v měsíci se koncentrujete na pohyb objektů kolem vás. Sledujete je a ptáte se sami sebe: Proč se mrak pohybuje? Proč prší? Proč mohou ptáci létat? Proč se to vůbec všechno děje? Snažíte se najít pro sebe informační význam každé události.
  Když se koncentrujete a zároveň máte na paměti požadovanou událost, můžete dosáhnout její uskutečnění. A zároveň se zdokonalíte v mistrovství řízení.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 5831421;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 999888776.
 3. Tento den musíte vidět své ruce jako ruce, které odrážejí světlo života. Tento den musíte vidět své prsty jako prsty, které odrážejí světlo rukou. Tento den vidíte své tělo svítit jasným světlem Stvořitele, zářící jasným světlem lásky, dobra a zdraví pro každého, svítí jasným světlem mého Učení o věčném životě.
  Tento den můžete cítit toto Učení o věčném životě, mé Učení a obrátit se na mě ve své mysli. Můžete také na mě obrátit kterýkoliv jiný den a v jiném stavu a vždycky můžete žádat cokoliv, co chcete pro získání věčného života a univerzálního tvoření.
  Obraťte se na mě a dostanete pomoc. Můžete se také obrátit na sebe a nezávisle se dozvědět, co jste obdrželi ode mne. Můžete vidět tyto znalosti a využívat je a ukázat ostatním. Tento den může být v harmonii se mnou stejným způsobem, jako ve kterýkoliv z předchozích dnů a ve všech následujících dnech.
  V těchto dnech, kdy čas nebude měřen časem a prostorem, se můžete také vždycky na mě obrátit s žádostí o pomoc, s žádostí o rozhovor, s žádostí o událost, nebo jen se na mě obrátit. Jste svobodní, tak jak jste byli vždy. Udělejte z toho pravidlo, šiřte toto pravidlo mezi ostatní a budete mít život věčný tam, kde jsem já. Budete mít věčný život tam, kde jste. Budete mít věčný život tam, kde je vše. Získáte Věčnost tam, kde je všechno a vždy. A tento princip bude hodnověrný a pravdivý pro každého, a to je hodnověrné a pravdivé pro každého a vy jste ti, kdo jsou ve Věčnosti, vy jste Věčnost.