10. den měsíce

 1. Tento den budete cvičit koncentraci, jejíž základ lze vyjádřit takto: koncentrace současně na všechny vámi pojímané objekty vnější reality v době pouze jediného impulsu vnímání všech těchto objektů. Ladíte se na to, abyste objekty dostupné vašemu vnímání současně vnímali pouze jediným okamžikem vnímání. V důsledku takového momentálního vnímání si musíte uvědomit všechny tyto vnější objekty.
  Je zřejmé, že v počáteční fázi nácviku můžete získat částečné informace vnímání o všech objektech. Jenom klid. Cílem vaší práce je opravdu kompletní vnímání všech objektů. Postupně si získáte takové schopnosti.
  Avšak i v počáteční fázi budete mít alespoň nějaké informace o každém z nich podle momentálního vnímání okolních objektů. Například, jen myšlenka, že tyto objekty někde jsou, že existují. Obecně řečeno, abyste získali informace o objektu, musíte najít potřebný bod koncentrace a naladit se. Poté budete schopni kontaktovat libovolný objekt. Budete mít možnost získat přístup do všech oblastí řízení. A jak se při této metodě koncentrace naučíte vnímat současně velký počet objektů, tato praxe vám umožní řídit najednou velké množství informací.
  Jako konkrétní příklad mohu uvést následující výsledek této praxe. Předpokládejme, že je před vámi počítač. Poté, co se podíváte na jeho vzhled, budete už vědět, jak počítač ovládat a to, co obecně získáte jeho používáním.
  Výše citovaný typ koncentrace vám umožní získat informace z jakéhokoli objektu, protože pomocí této praxe se naučíte řídit libovolný objekt informace. Přístup k řízení může být jak logický, tak i nepodmíněný, to je na duchovní úrovni. Takže pro cvičení pod číslem 1 jsem vám poskytl koncentrace na prvních deset dní v měsíci. Teoreticky byste si mohli najít další koncentrace do konce měsíce sami. To lze provést na základě souvislostí příčiny a následku v oblasti informací. Můžete dále rozvíjet to, co víte už s ohledem na svou práci z hlediska základního řízení. Nicméně budu pokračovat a uvedu další koncentrace, i když jen stručně.
 2. Koncentrace na sedmimístné číslo: 1854312;
  Koncentrace na devítimístné číslo: 894153210.
 3. Jednota dvou čísel: jednička a nové číslo nula vám pomůže uvidět svět od počátku, jako kdyby nula již byla přítomna v čísle jedna. Když se podíváte na jedničku a zvýšíte ji na deset přidáním nuly, provedete akci. Tedy vaše akce a čin podle této zásady by měly být harmonické. Měli byste vidět, že všechny vaše akce mohou podstatně zvýšit kvantitativně a kvalitativně každý z projevů. Jste projevem Světa. Harmonizujte ho s tím, co vidíte. Pečujte o sebe a své myšlenky.
  Měli byste být, kde jste, měli byste být, kde nejste. Měli byste být všude, neboť jste tvůrce a tvořitel. Vaše harmonie musí vést k Věčnosti. Vzkříšení je prvek Věčnosti. Nesmrtelnost je také prvek Věčnosti. Měli byste pro sebe nalézt skutečnou Věčnost, kde nesmrtelnost a vzkříšení jsou jen konkrétní případy této Věčnosti. Musíte být tvůrcem všech a všeho. Měli byste znát a jasně si představit, co následuje za vzkříšením a nesmrtelností, za skutečnou nesmrtelností.
  Skutečná nesmrtelnost vyvolává další stav Věčnosti, další stav Světa a další stav osobnosti. Měli byste být připraveni na to a vždy vědět, že další úkoly, úkoly Věčnosti, které máte před sebou, dávají vzniknout novým Světům, které vytvoříte svým vědomím, a tento Svět stejně jako jednička a nula dávají deset, tento Svět je to, co budete mít, když se stanete věčnými, protože již jste věčnými. Vaše nesmrtelnost je ve vás. Již jste věční a nesmrtelní, musíte si to jen uvědomit. Přejděte k této úrovni cestou rozumného konání, které je podobné spojení jedničky a nuly a tuto nesmrtelnost dostanete v každé z vašich činností, v každém z vašich projevů, v každém z vašich kroků.