Různé pro všednodenní život

ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI CESTY

Tato technologie umožňuje zajistit bezpečnost cesty, kterou máme podniknout, ať se jedná o jízdu automobilem, na kole, nebo jen cestu pěšky.

 1. Před sebou, v úrovni srdce, si vizualizujeme číselnou řadu 1023.
 2. Tuto celou řadu roztočíme doprava vysokou rychlostí kolem svislé osy.
 3. Dále řadu roztočíme stejným způsobem kolem vodorovné osy.
 4. Před námi vznikne zářící sféra, kterou pustíme na zamýšlenou cestu.
 5. Sféra cestu osvětluje a my ji můžeme sledovat.

ZAJIŠTĚNÍ REÁLNÝCH PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ

 1. Z číselné řady 619 71421841 (proudění reálných peněz) vytvoříme sféru stříbřitě bílé barvy (viz postup výše).
 2. Zvětšíme ji na sféru o průměru 3 m.
 3. Dovnitř postavíme svůj obraz.
 4. Sféru roztočíme doprava nekonečnou rychlostí.
 5. Koncentrujeme se 40 minut po dobu 20 dní.

OCHRANA PŘED DESTRUKTUKTIVNÍM VNÍMÁNÍM SVĚTA

 1. Do růžové sféry před sebou vložte následující číselné řady:
  1847 8198 7181 – mezilidské vztahy,
  319712419888891 – obnovení,
  888 412 1289018 – láska.
 2. Sféru stiskněte do bodu a ten zaneste do štítné žlázy.
 3. Rozbalte v ní světlo Lásky a rozmnožením počtu těchto číselných řad se začínají obnovovat ochrany.
 4. Štítná žláza zodpovídá za vnímání a chápání světa (Nedostatek svědomí se také řadí mezi destruktivní chápání a vnímání světa!).
 5. Láskou lze vše vybudovat a vystavět!