Jednoduché metody koncentrací na číselné řady

1.

Číselnou řadu si můžete napsat na papír, případně se ji naučit zpaměti a v duchu nebo polohlasem si ji předříkávat po jednotlivých číslicích. Na mysli mějte cíl koncentrace.

2.

Číselnou řadu si vizualizujte stříbřitě bílým světlem před sebou (do vzdálenosti natažené paže, v úrovni srdce cca 15-20 cm vysoké číslice). Za ní si vizualizujte svůj stříbřitě bílý obraz stejně vysoký jako číslice. Svit ze věch číslic prochází obrazem a odchází do bodu v nekonečnu. (Níže uvedený obrázek je pouze schematickým znázorněním.)

3.

ŘADY DO 6 ČÍSEL:
Před sebou si ve vzdálenosti do natažené paže vizualizujte průsvitnou krychli tak velikou, aby bylo možné do ní  umístit obraz fyzické osoby, se kterou chcete pracovat. Na přední straně krychle si vizualizujte stříbřitě bílou barvou požadovanou číselnou řadu. Krychli nepatrně stiskněte, číselná řada zasvítí. Koncentrujte se. Pak celou konstrukci stiskněte do bodu. Vnímejte ten bod jako nekonečně vzdálenou hvězdu na nočním nebi a vnímejte koncentraci na tento bod jako pohyb ke klidu. Na mysli mějte cíl koncentrace.

4.

ŘADY OD 6 ČÍSEL:
Pracuje se se sférou. Obraz člověka je ve sféře a na její vnitřní straně je uvedena číselná řada. Další postup stejný jako u bodu 2.

5.

PRÁCE S VÍCE ČÍSELNÝMI ŘADAMI:
Před sebou si ve vzdálenosti do natažené paže vizualizujte průsvitný kužel, jehož špičku budete vnímat jakoby v nekonečnu (stejný pocit, jako když se díváte na vzdálenou hvězdu na noční obloze), ve skutečnosti ale špička tohoto kužele nekončí výše než cca 7 cm nad vaší hlavou. V kuželu si vizualizujte stříbřitě bílou číselnou řadu, kterou posunete nahoru. Pod ní vizualizujte další číselnou řadu, kterou opět posunete vzhůru. Řady postupující nahoru se zmenšují a odchází do bodu v nekonečnu, který vnímáme jako jedinou vzdálenou hvězdu na noční obloze. Koncentrujte se na tento bod a mějte na mysli cíl, kterého chcete koncentrací dosáhnout.

Příklad